Wat zeggen mensen belangrijk te vinden als ze nadenken over ouder worden? Waar maken ze zich zorgen over? December 2016 presenteerde de Wiardi Beckman Stichting het onderzoeksrapport 'Ouder worden in Nederland'.
Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen zo veel mogelijk mee kan doen. Dus ook dementerende ouderen. Bijvoorbeeld door bij wijze van dagbesteding in de Gamma te helpen. In Arnhem lukt dat.
In 2015 draaide DZB - het reïntegratiebedrijf van Leiden - zonder gemeentelijke subsidie. Het voormalig sociale werkbedrijf is efficiënter gaan werken, en heeft veel startende sociale ondernemingen aan zich weten te binden.
Het is dringen op de arbeidsmarkt voor mensen die werk willen vinden rond het minimumloon. De werkloosheid in dit segment van de arbeidsmarkt is relatief hoog, en arbeidsconstructies zijn vaak hyperflexibel.