print

Bij zorginstelling Rozemarijn in Haarlem is een paar jaar terug een toekomstgroep opgericht van  personeelsleden. Samen nadenken over verbeteringen, was het doel. Toen de bezuinigingen in de zorg kwamen, bleek de toekomstgroep goud waard.

Ideeën
Advies
In de toekomstgroep wordt gezamenlijk, onder begeleiding van een externe coach, nagedacht over manieren om de zorg te veranderen en te verbeteren. Ook de manier waarop noodzakelijke bezuinigingen konden worden opgevangen is besproken. De uitkomst: om ontslagen te voorkomen zijn vergaande roosterwijzingen doorgevoerd, met een min-urensysteem. Ook is het verzorgend personeel taxidiensten gaan rijden. Dit voorstel kwam van het personeel zelf. Het oprichten van een ‘denktank’ waarin personeelsleden mee kunnen denken over veranderingen in de zorg, blijkt een mooie manier om goed werk voor professionals in de zorg te realiseren en is een goede manier om tot verbeteringen te komen en om bij tegenwind – zoals bezuinigingen – draagvlak te creëren.
Laatst bijgewerkt: 10 mei 2015

De Toekomstgroep van zorginstelling Rozemarijn draagt bij aan ‘goed werk’ voor het personeel omdat:

  • Het vakmanschap van de medewerkers wordt gewaardeerd.
  • De inbreng van medewerkers serieus wordt genomen.
  • Medewerkers zeggenschap hebben over de invulling van hun werk. 

Hoe is de Toekomstgroep van zorginstelling Rozemarijn georganiseerd?

  1. Van elke afdeling en elke werkplaats is ten minste een personeelslid vertegenwoordigd in de toekomstgroep. Diegene heeft expliciet tot opdracht met de anderen van zijn afdeling of werkplaats te bespreken wat er in de toekomstgroep is bedacht, en andersom om signalen door te geven aan de toekomstgroep van personeelsleden die daar niet aan deelnemen.
  2. De groep wordt geleid door een externe coach, iemand die niet bij de zorginstelling zelf in dienst is.
  3. De toekomstgroep richt zich op het beleid van de instelling voor de lange termijn.
  4. Niet alleen problemen (zoals hoe om te gaan met bezuinigingen) worden in de groep besproken, maar er wordt ook gebrainstormd over andere manieren van werken (ondernemende teams) of nieuwe werkplaatsen (zoals de haman-werkplaats).
  5. Personeelsleden die in de toekomstgroep zitten, hebben het idee dat hun inbreng werkelijk verschil maakt en gehoord wordt.

Democratisch beslissen

Sylvia Rol, medewerkersfunctionaris, arbeidsvreugdecoach en preventiemedewerker bij zorginstelling Rozemarijn

‘Het is de bedoeling dat degene die namens zijn team deelneemt aan de Toekomstgroep alles wat is besproken goed terugkoppelt naar het team, maar ook dat hij of ze de vragen die er spelen in het team meeneemt naar de toekomstgroep. Medewerkers vinden het een hele verantwoordelijkheid. Het voordeel is dat de beslissingen in overleg worden genomen, dat ze door een vrij grote groep worden gedragen. Het is heel democratisch.’

interview

Het plan kwam van het personeel zelf

Anke Bergmeijer, groepscoördinator en begeleider bij werkplaatsencentrum van Rozemarijn

‘Het personeel is nauw betrokken bij de veranderingen. Sinds twee jaar hebben we bij Rozemarijn een toekomstgroep. Ook het systeem met min-uren komt uit de toekomstgroep, van het personeel zelf. We hebben op een gegeven moment presentaties gehouden in kleine groepjes over mogelijke manieren om te bezuinigen, en dit voorstel kwam eruit. De keuze was: of er moeten mensen ontslagen worden, of we gaan met elkaar het min-urensysteem opzetten.’

interview

Ook de hamam-werkplaats is door medewerkers bedacht

Arne Savelkoel, hoofd dagbesteding bij zorginstelling Rozemarijn te Haarlem

‘In de Toekomstgroep denken we met z’n allen na over de veranderingen die op ons afkomen. Een enkele medewerker onttrekt zich aan dit proces, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat het aan de organisatie is om aan te geven hoe het verder moet. Maar onder de medewerkers is er over het algemeen veel enthousiasme. Het idee leeft dat we toch iets kunnen aanbieden dat nieuw en anders is, ondanks de bezuinigingen. Nieuw is bijvoorbeeld de hamam-werkplaats, waar deelnemers een voetenbad kunnen geven en kunnen krijgen. Dat idee is door medewerkers bedacht. Daar kan ik echt van genieten: dat medewerkers zo’n idee presenteren en dat het dan ook samen door het team wordt uitgevoerd.’

Foto: Werry Crone