print
Probleem
Leerlingen die van het praktijkonderwijs komen, hebben vaak moeite met het vinden van werk. De druk om door te leren is daarom groot. Maar doorleren vergroot niet altijd hun kansen op werk.
Laatst bijgewerkt: 29 januari 2016

Lang niet alle leerlingen die van het praktijkonderwijs komen en die willen doorleren, worden toegelaten op de mbo-opleidingen. Ze worden bijvoorbeeld geweigerd omdat de school inschat dat jongeren het niveau niet aankunnen, of omdat de school denkt niet de juiste ondersteuning te kunnen bieden in het kader van passend onderwijs.

Een ander probleem is dat heel wat leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs doorstromen naar een mbo-opleiding, voortijdig afhaken. Met als gevolg dat ze onvoorbereid de arbeidsmarkt opkomen. Hun kansen op werk waren vaak groter geweest als ze direct na een stage vanuit het praktijkonderwijs van school waren gegaan.

Dit probleem speelt al een tiental jaren, maar lijkt de laatste tijd tot meer ophef te leiden omdat onder andere vanwege de economische crisis het aantal beschikbare banen rond het minimumloon is afgenomen en omdat met de invoering van passend onderwijs mbo-scholen geen individuele 'rugzakjes' per student meer hebben (er is geen leerlinggebonden financiering meer).

meer informatie

Wouder, S.L. van der, Perspectief op werk, Nijmegen 2015

interview

'ROC's zijn terughoudend'

Bert van de Moosdijk, nazorgcoordinator bij praktijkschool De Singel uit Oss: 'Ook ROC's worden terughoudender om onze leerlingen in te laten stromen op niveau 2. De toelatingseisen worden steeds hoger, omdat ze willen voorkomen dat ze uitstroomproblemen krijgen.'

interview

'Wel afwijzingen, geen werk'

Koos van Os, directeur ProNovaCollege: 'Het is soms moeilijk de ouders ervan te overtuigen dat een stage zo ongeveer de enige weg is om hun zoon of dochter aan het werk te laten komen. Een voorbeeld van verleden jaar: een leerling liep stage bij Albert Heijn. Dat ging zo goed dat hij mocht blijven en een contract kreeg aangeboden. Echter, wat deed hij toen hij er een paar maanden werkte? Hij nam ontslag en meldde zich bij een ROC voor de opleiding Logistiek niveau 1, tegen ons advies in. Nadat hij werd afgewezen probeerde hij het bij een volgend ROC opnieuw. Wederom een afwijzing.'

interview

'Te weinig begeleiding bij ROC's'

Edgar Jansen, bedrijfsleider bij Kaal Masten in Oss: 'Ik maak me zorgen over de aansluiting tussen De Singel en het verdere onderwijs. Op De Singel is de hele begeleiding afgestemd op het praktijkonderwijs. Als een leerling klaar is op De Singel en doorstroomt naar bijvoorbeeld het ROC wordt de begeleiding meteen veel minder. Daar is klaarblijkelijk geen tijd en geen budget voor de nodige intensieve begeleiding.'

interview

'Het zal moeilijker worden leerlingen aan werk te helpen'

Annet Wiersema, stagedocent bij de VSO-afdeling van De Ambelt: 'Na het behalen van een diploma moeten sommige van onze leerlingen doorstromen naar het mbo. Hier worden nu al leerlingen geweigerd door de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Mbo-scholen krijgen namelijk een zorgplicht en zijn hierdoor afhoudend.'

interview

'Mbo-scholen mogen leerlingen afwijzen, en doen dat dus ook'

Aernoud Hoogendijk, locatiedirecteur van het VSO in Meppel en Steenwijk: 'De mbo's weigeren sommige leerlingen gewoon. Ze zeggen van niet, maar ze doen het wel. Ze zeggen dan bijvoorbeeld: "Deze leerling heeft te weinig affiniteit met hetgeen hij gekozen heeft, dus dat gaan niet werken." Dat zeggen ze allemaal. En dan vraagt de leerling zich af: en ik dan? We hebben nu leerlingen die Handel en Administratie hebben gedaan - die zijn 16. Die leerlingen hebben de opleiding in vier jaar afgerond, maar bij het mbo worden ze geweigerd. Ze mogen niet meer naar het entree-onderwijs. En wat dan? We sturen nu groepen jongeren gewoon naar huis, om achter de computer te gaan hangen. Want als je 16 bent en er is geen opvang en ook geen financiering voor opvang, dan gaan die leerlingen op hun zolderkamer zitten.'

interview

'Niet voor elke jongere bestaat er een oplossing die bij hem of haar past'

Hanneke van der Meer, beleidsadviseur bij de gemeente Haarlem: 'Momenteel lopen we tegen wetgeving aan en zijn er door de transities hiaten ontstaan in financieringsmogelijkheden die we nu opvullen met tijdelijk geld. Voorbeelden zijn jongeren die naar het mbo zouden kunnen gaan met extra begeleiding, maar waar geen goede financieringsregeling voor is.'

Foto: Joop Plukaard