print

Annemarieke Nierop is medewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, projectleiding Van Waarde Lokaal.

  • Hemerijck, A. en Nierop, A., ’Tijd om sociaal investeren waar te maken. Europa moet welvaartsstaat herijken na jaren van neoliberaal beleid’, in De Belofte van een ander Europa, Van Gennep Amsterdam 2016 (nog te verschijnen)
  • Nierop, A, Decentraliseren op z'n Deens, S&D 2014/6
  • Hemerijck, A. en Nierop, A., 'Een eigentijdse verzorgingsstaat', in: Mij een zorg! De toekomst van de sociale zekerheid, Balans Amsterdam 2013. 
  • Hurenkamp, M, Nierop. A en Sie Dhian Ho, M, Tegenwicht. Waarom waarden ertoe doen, Van Gennep 2013

 

Downloads: