print
interview

Roy (die anoniem wil blijven) vindt drie dingen belangrijk als het gaat over ouderen: 1) het inkomen is voor veel gepensioneerden is achteruit gegaan, 2) de zorg in verpleeghuizen is vaak slecht, en 3) meer aandacht voor eenzaamheid.

Roy
09 april 2016

'Drie zaken zijn belangrijk:

1. Het inkomen

Voor gepensioneerden geldt, dat het inkomen door het ontbreken van inflatiecorrectie bij de meeste pensioenfondsen gedurende nu al 3 jaar, een behoorlijke achteruitgang in verteerbaar inkomen heeft opgeleverd. Weliswaar is de inflatie laag, maar verscheidene vaste lasten zijn wel gestegen: het eigen risico bij ziekte, verzekeringspremies, lidmaatschap sportverenigingen. Ook in de begroting die werd gepubliceerd op de laatste Prinsjesdag, komt de categorie gepensioneerden met een AOW-aanvullend eigen pensioen er bekaaid vanaf.

Daarbij komt: Mensen ouder dan 45 jaar komen als ze werkloos worden, heel moeilijk aan een nieuwe baan. Dit schijnt in het laatste halve jaar wel te verbeteren, maar is m.i. nog steeds een probleem.

2. De zorg voor hulpbehoevende ouderen is vaak zeer slecht

Een beroep op de kinderen voor ondersteunende zorg is voor vele ouderen van wie de kinderen veraf zijn gaan wonen een werken niet mogelijk. Invoering van een dergelijk systeem kan eigenlijk alleen als jaren tevoren bekend is dat dit systeem ingevoerd zal worden, zoals in bijvoorbeeld Duitsland al tientallen jaren regel is.

Zoals recent in Medisch Contact stond, is in een hoog percentage van 150 onderzochte verpleegtehuizen de zorg ver onder de maat.

3. Bestrijding van de eenzaamheid onder ouderen 

Hiervoor bestaan met mondjesmaat wel initiatieven van vrijwilligers, maar het zou eigenlijk iets moeten zijn waar gemeenten meer systematisch aandacht aan zouden moeten geven.'

Interview gehouden door Piet Zelissen, zomer 2016
Foto: Tineke