print
interview

Deze zomer doet de Wiardi Beckman Stichting onderzoek naar oud worden in Nederland. Zo'n honderd vrijwilligers helpen ons met interviewen in hun eigen stad of dorp. Aanmelden kan tot eind juni via vanwaardelokaal@wbs.nl.

03 maart 2016

Vrijwillige interviewers die zich al hebben aangemeld komen uit Uden, Nijmegen, Heerenveen, Hoogeveen, Leeuwarden, Heiloo, Alkmaar, Haarlem, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Delft, Almere, Amersfoort, Rotterdam, Utrecht, Oud-Bijerland, Zwolle/Zwartewaterland en Zutphen.

Alleen met hulp van deze interviewers lukt het ons door te dringen in de haarvaten van de samenleving en de noden en wensen op te tekenen van mensen in de wijken en zorginstellingen in verschillende delen van het land. Doordat de interviewers lokaal geworteld zijn, is het ook beter mogelijk verbinding te zoeken met de lokale politiek, om zo nodig lokaal beleid bij te sturen. 

De interviews worden afgenomen tot 1 oktober 2016, de resultaten van het onderzoek volgen kort daarna op deze website.
Foto: Max Kommer