print
interview

Christa en Rianne Peeters (PvdA-afdeling Leiden) spraken met een moeder en haar 18-jarige zoon die zomer 2015 van het Praktijkonderwijs kwam, en die nu probeert werk te vinden in de regio Leiden.

Anoniem
18-jarige Leidenaar die zomer 2015 zijn opleiding afrondde (Praktijkonderwijs te Leiden), en zijn moeder
30 maart 2016

'Ik werk bij DZB [sociale werkvoorziening] in de spoelkeuken van het bedrijfsrestaurant. Ik werk ook bij restaurant Just Meet, als vrijwilliger. Ik werk daar als afwasser. Ik werk ook als afwasser bij restaurant Aan de Rijn.

De eigenaar/chef van Just Meet gaf les op mijn school, de Leo Kannerschool. Ik heb bij hem gesolliciteerd en werd aangenomen. Eerst als betaalde hulp. Nu als vrijwilliger. Ik werk naast een nieuwe kracht. Die is aangenomen omdat de zaak zo goed liep.

Drie weken geleden ben ik begonnen bij DZB. Ik had daar een gesprek, met mijn ouders erbij is. 

Al mijn banen vind ik leuk. Waarom? Gewoon leuk. Ik hoop dit nog heel lang te kunnen blijven doen. In totaal wil ik graag 25 uur per week werken.

Het was niet moeilijk om werk te vinden. Het is belangrijk dat ik mijn eigen geld verdien. Voor mijn hobby heb ik veel geld nodig. Ik schrijf boeken die ik wil verfilmen in Amerika. 

Ik heb autisme. Wat voor werk ik over 15 jaar doe? Geen idee. Dan ben ik 33. Misschien moet ik straks wel weg bij DZB.'

Moeder vult aan dat er afgelopen vrijdag een gesprek bij DZB plaatsvond. Men heeft problemen met hem: hij werkt te traag en praat te veel. Men is nog in contact via de e-mail; gehoopt wordt op een tweede kans. Onduidelijk is of en hoe de begeleiding op de werkplek plaats vindt.

'Ik wil graag leren sneller te werken; ik kan goed overweg met zijn collega’s in de keuken.'

Moeder vertelt welke obstakels en hobbels er sinds de transities in het sociale domein genomen moeten worden en waar je als ouders zelf actief en doortastend achteraan moet gaan:

  1. Aanvraag verlenging van het persoonsgebonden budget na de 18de verjaardag van haar zoon. Dat zou via het Jeugd- en Gezinsteam lopen en bij SVB gemeld worden; na intakegesprek nooit meer wat gehoord.
  2. 2.Onduidelijkheid over de omvang en uitkering van het persoonsgebonden budget aan de begeleidingsinstantie (Prodeba) en werkplek dierenopvang; bij check aldaar gemerkt dat betaling plaatsvindt.
  3. 3.Onduidelijk of het persoonsgebonden budget ook na 1 januari 2016 doorloopt; de website van SVB geeft geen helderheid.
  4. Haar zoon zou graag een zelfstandige (begeleide) woonruimte vinden. In juli 2015 heeft moeder daarover een gesprek gehad met een medewerker van het Sociaal Wijkteam, over een indicatie en informatie over de mogelijkheden. Deze medewerker kende de Leidse mogelijkheden niet, en noemde alleen iets in Schiedam of Vlaardingen. De medewerker heeft vervolgens nooit meer van zich laten horen.
  5. Moeder heeft bij de gemeente Leiden geïnformeerd en 5 okt. jl. een gesprek gehad. Er zou plek zijn bij Gemiva en/of Haardstee. Maar er blijken wachtlijsten. Wel wat gehoord, maar dat duurde lang. Er is nu een indicatie overbruggingszorg met ZZP3 ontvangen. De medewerker van de gemeente is welwillend en biedt hulp aan.
  6. Ouders hebben zelf geïnformeerd bij een Thomashuis in Leiderdorp: helaas paste hun zoon niet in de groep.
  7. Een indicatie voor zelfstandig begeleid wonen is er tot nu toe niet gekomen. Inmiddels (kort nadat interview plaats vond) wel.
  8. Er is een aanvraag voor een Wajong-uitkering bij het UWV ingediend; er heeft nog geen keuring en of indicatiestelling plaats gehad; wel is er een beschikking afgegeven voor beschermd werk bij DZB. Onduidelijk is nog bij welke doelgroep haar zoon is ingedeeld. Het verkrijgen van de Wajong-uitkering is helemaal goed gegaan. In het hele traject gaf dit nog de minste strubbelingen. Haar zoon heeft geen recht op volledige Wajong-uitkering, is bij een arbeidsdeskundige geweest en bij een keuringsarts. Vader en moeder heeft op papier aangegeven dat hun zoon 25 uur per week kan werken, op een beschermde plek, met begeleiding, structuur, duidelijkheid et cetera.
  9. Just Meet zou eventueel via een garantiebaan betaald werk willen maken voor haar zoon, maar de informatie over alle bureaucratische procedures die de DZB-medewerker gaf, schrikte de chef zodanig af dat deze optie niet door ging.
  10. Duidelijk is dat wanneer je als ouders van een kind met een handicap niet assertief, volhoudend en actief achter alles aan gaat, je geen resultaten boekt in het huidige sociaal domein. Beide ouders zijn hoogopgeleid en financieel onafhankelijk.
Interview gehouden op 23 november 2015 te Leiden door Christa en Rianne Peeters (afdeling Leiden)
Foto: Werry Crone