print
interview

Piet Zelissen (75, wonend in Grave) regelde 11 gesprekken voor het onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting naar ouder worden in Nederland. Nu komt hij zelf aan het woord.

Piet Zelissen
Piet Zelissen (75) is oud-burgemeester en woont in Grave
02 november 2016

'Als oud-burgemeester en pensionado van 75 jaar heb ik het materieel gezien zonder meer goed, hetgeen toe te schrijven is aan het feit dat ik naast mijn AOW een goed pensioen heb. Daarom gaan mijn gedachten meer uit naar het immateriële en dan vooral de solidariteitsgedachte tussen arm en rijk en jong en oud.

Mijn opvatting is dat de formele democratie in gevaar is, omdat deze vorm van politiek-maatschappelijke besluitvorming aan ouderdomsslijtage onderhevig is. De bestaande instituten zijn eeuwenoud en stroken niet meer met de eisen van deze tijd De stroperigheid is troef, zie de Eerste Kamer, de provincies, de monarchie. Er is snellere en informele besluitvorming nodig, ondersteund door de digitale ontwikkeling.

Volledige werkgelegenheid is door de robotisering ook uitgesloten, hoe goed minister Asscher ook zijn best doet. We zouden moeten experimenteren met een basisloon en sociale dienstplicht. Dat is voor een meer onthaaste samenleving ook goed.

Wilders wordt terecht aangepakt door alle politieke partijen, maar naar zijn stemmers zal meer geluisterd moeten worden. Het woord luisteren zal een kernbegrip in onze samenleving moeten worden.

Bij de 11 'interviews' betreffende het ouderenbeleid, heb ik aan deze pensionado’s de vraag gesteld wat ze vinden van het ouderenbeleid in Nederland. Verder heb ik het aan hen overgelaten om per e-mail hun mening te geven. Dat vond ik het meest helder en scheelde veel werk. De gesprekken heb ik wel gevoerd en leverden voor mij ook veel motivatie op. Via de gesprekken kan ik concluderen dat de politiek zeer ver van de mensen afstaat. Het onbehagen/angst in allerlei schakeringen spelen een belangrijke rol in hun leven. Drie mensen wilden niet reageren omdat het toch niets zou opleveren.'

De interviews die Piet Zelissen hield zijn:

Zomer 2016