print
interview

Zelfredzaamheid bij het vinden van werk is een mooi streven, maar niet iedereen vindt zomaar op eigen kracht werk. Een groep Haarlemse PvdA'ers helpt stadsgenoten die vastlopen in werkloosheid. De rode startkabels noemen ze zich.

Conny Kaper en Jan Oldenburger
initiatiefnemers van de Rode Startkabels van de PvdA-afdeling Haarlem
07 september 2015

Conny Kaper: ‘Ik werk bij het werkgeversservicepunt van het UWV in Haarlem. Hiervoor heb ik een aantal andere banen in dit werkveld gehad, waaronder werkcoach bij het UWV en intercedente bij een uitzendbureau. Het zit een beetje in m’n bloed; ook in mijn vrije tijd help ik graag mensen die op zoek zijn naar werk. Er is zeker wel twee keer per maand iemand die ik een steuntje in de rug geef in zijn zoektocht naar een baan. Dat gaat meestal via-via.

Ik merk dat er veel werkzoekenden zijn die tussen wal en schip vallen. Ben je tussen de 27 en 50 jaar en heb je geen WIA- of Wajong uitkering dan heb je pech.  Dan word je geacht zelfredzaam te zijn. Dan moet je het zelf uitzoeken. Ik vind dat er ook voor deze mensen ondersteuning moet zijn.

Toen ik lid werd van de PvdA, wilde ik actief meedoen. Ik ben daarom onder andere deel gaan nemen aan de werkgroep Werk van de afdeling Haarlem. Twee jaar geleden had ik al de wens om vanuit de PvdA een soort netwerk op te zetten voor het ondersteunen van mensen naar werk. Bij de werkgroep Werk liep ik Jan tegen het lijf. En hij bleek eigenlijk met precies hetzelfde idee rond te lopen.’

Jan Oldenburger: ‘De Partij van de Arbeid is er voor iedereen. Ik ben zelf het bewijs daarvan. Als ondernemer ben ik partner van twee reclamebureaus in Amsterdam. Wij doen veel communicatie voor de overheid, zoals de BOB-campagne en ‘NIX onder 18’. In mijn werk probeer ik de sociaal-democratische principes te handhaven. Ik investeer veel in mensen, geef ze ruggensteun en bied ze kansen. Toen ik bij de werkgroep Werk van de PvdA terechtkwam, ontstond het idee dat het vele talent dat bij jong en oud in onze partij zit, ingezet kan worden om mensen die het niet goed lukt om een plek op de arbeidsmarkt te vinden, een duwtje in de goede richting te geven.

Rond deze mensen willen we een soort gemeenschap creëren. We opereren lokaal, in Haarlem. We helpen niet alleen PvdA-leden, we willen iedereen helpen, maar de PvdA is - door onze naam en geschiedenis - wel de meest geschikte politieke partij om zo’n initiatief als dit in te beginnen.’

Conny Kaper: ‘Inmiddels krijgt ons initiatief steeds meer vorm. Met nog drie andere PvdA-ers van de afdeling Haarlem vormen we nu de Rode Startkabels.’

Jan Oldenburger: ‘We proberen echt iets unieks op te zetten. Wanneer iemand zegt: ‘Ik solliciteer steeds bij ondernemers, maar het lukt niet’, dan kan ik bijvoorbeeld met zo iemand spreken over hoe hij overkomt tijdens een sollicitatiegesprek. Of dan komt zo iemand bijvoorbeeld bij Conny, die met haar achtergrond aan kan geven waar diegene op moet letten in zijn cv.

We kunnen niemand een baan bieden. Dat is ook niet het doel. We geven een zetje in de goede richting. Mensen die dat willen kunnen ons gebruiken als ‘startkabel’. Een startkabel gebruik je maar even, daarna kun je weer verder.’

Conny Kaper: ‘Het is geen maatjesproject waarbij je iemand voor een langere periode begeleidt. De bedoeling is om met iemand mee te kijken en diegene zo op een andere manier naar zichzelf te laten kijken. De vraag van de kanszoeker moet voorop staan. De één zoekt een netwerk, de ander zoekt weer iets anders. Wij kunnen dan die vraag uitzetten binnen de groep ‘startkabels’, om te zien wie het beste past bij iemand. Het is belangrijk een klik te vinden.

We willen ook een fysiek punt creëren waar mensen ons kunnen bereiken. Er zijn al heel veel initiatieven op dit gebied. Daarom sluiten we aan bij een project dat nu gestalte krijgt in de Waarderpolder, waar meerdere partijen bij betrokken zijn die zich op werk richten. We zorgen dat we anderen niet voor de voeten lopen, maar elkaar juist versterken. Het mooie is dat wanneer je gebundeld zit op één plek, je elkaars expertise kunt benutten en mensen kunt doorverwijzen naar elkaar.’

Jan Oldenburger: ‘Op 19 september [2015] organiseren we, samen met allerlei soortgelijke initiatieven in de regio Haarlem, een dag met als voorlopige werktitel "Nieuwe energie opdoen bij eerste Haarlemse Kansen Festival". Doordat we nog ‘under construction’  zijn, kunnen we mensen erbij betrekken en zeggen: ‘Doe mee, want we zijn er nog niet.’

De startkabels

Jan Oldenburger: ‘We zijn allemaal goed in iets anders. Ik zelf kan mensen helpen met hoe ze zich moeten presenteren als ze met een ondernemer aan tafel komen te zitten. Het gekke is: ondernemers zijn heel instinctief. Mensen denken altijd dat het allemaal zakelijk is, maar bij een sollicitatiegesprek let een ondernemer heel erg op iemands persoonlijkheid. Dus je kijkt vooral of je degene die tegenover je zit, in je bedrijf wilt hebben. Veel mensen realiseren zich dat niet, en gaan met een verkeerde grondhouding tegenover een ondernemer zitten, waardoor er in het begin een groot misverstand ontstaat. Ik wil mensen daarvan bewust maken.’

Conny Kaper: ‘Ik weet veel van het solliciteren anno 2015; brief, cv, social media en netwerken en de arbeidsmarkt zijn zaken waar mijn expertise ligt.

Dan hebben we bij de startkabels Marijke Bot die zzp’er is en een tekstbureau heeft. Zij kent uit eigen ervaring de problemen van vastlopen in een vaste baan en van werkzoekend zijn. Haar weg kan anderen tot steun zijn.’

Jan Oldenburger: ‘Daarnaast is er Peter van der Sman. Hij heeft lange tijd technisch en leidinggevend gewerkt bij grote internationale bedrijven. Daarnaast heeft hij ervaring op het gebied van zelfontplooiing. Hij kan goed mensen helpen haalbare stapjes te zetten in de richting van wat ze echt graag willen, en ze helpen over hun eigen belemmeringen heen te stappen.’

Conny Kaper: ‘En dan hebben we nog Lusanne Hogeweg. Zij heeft na een universitaire opleiding jaren bij de overheid gewerkt en daarna tien jaar als zelfstandig coach. Toen ze daarmee stopte, had ze zelf ook moeite om weer aan de slag te komen. Toen ze in de bijstand zat, kreeg ze een re-integratie traject aangeboden dat niet paste bij haar opleiding en werkervaring. Ze moest werk doen ver onder haar niveau en capaciteiten. Ze heeft het gedaan, maar weet nu uit ervaring dat dat niet werkt. Zij kan mensen adviseren die tegen hetzelfde probleem aanlopen als waar zij zelf tegenaan liep.’

Jan Oldenburger: ‘Met die dag in september willen we onszelf echt bekend maken en zeggen: “Dit zijn de Rode Startkabels. Dit gaat we doen. Wie doet er mee?’’

Interview gehouden op 17 juni 2015 door Eva van Burg
Werry Crone