Antwoord: Als de toegankelijkheid van en de keuze in het soort dagbesteding onder druk staan, beperkt dat de mogelijkheden van kwetsbare ouderen om mee te doen in de samenleving. 

Ook mensen die niet (meer) hun eigen dag kunnen indelen, kunnen bijdragen aan onze samenleving (binding), kunnen het beste uit zichzelf halen (verheffing). Met de nieuwe generatie ouderen, een generatie die geen genoegen neemt met bingo-spelen in een grauw zaaltje achteraf, breekt dat besef langzaam door. 

Binding & verheffing

De komst van een nieuwe generatie ouderen, verandert de manier waarop we dagbesteding voor ouderen organiseren, en zal deze in de nabije toekomst nog veel ingrijpender veranderen. Dagbesteding naar interesse (met arbeidsgerichte activiteiten in de natuur, rond scholen, in winkels) en naar achtergrond (culturele achtergrond, opleidingsniveau, seksuele geaardheid) zijn in opkomst. Ook ouderen willen mee doen, bij een gemeenschap horen, nuttig zijn. Steeds meer ouderen (en hun familie) zoeken naar activiteiten die aansluiten bij wat zij nog wel kunnen, en bij wie zij zijn. Met deze vorm van dagbesteding wordt al volop en met succes geĆ«xperimenteerd (zie Fier in Arnhem). Duurder dan 'ouderwetse' dagbesteding hoeft dit niet te zijn. Deze ontwikkeling past goed naar het sociaal-democratische streven naar binding in de samenleving en verheffing van mensen (het beste uit jezelf halen).

Deze waarden komen in het gedrang als de keuzevrijheid van dagbesteding en de toegankelijkheid van dagbesteding onder druk staan.