Antwoord: Per 1 januari 2013 werd het budget voor vervoer in de AWBZ gehalveerd. Per 1 januari 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor het vervoer (met een korting van 25%).

Voorjaar 2012 werd het Kunduz-akkoord gesloten. Het kabinet Rutte-I was gevallen, en om in september toch een begroting te kunnen presenteren die voldeed aan de Europese begrotingsregels, sloten de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie een akkoord over een pakket aan bezuinigingen. Een van die bezuinigingen betrof de halvering van de vervoerskosten voor ouderen en gehandicapten per 1 januari 2013. Deze korting op het AWBZ-vervoer bedroeg € 150 miljoen. Ook werd het voor instellingen niet langer mogelijk kostenoverschrijdingen in verband met vervoer achteraf te declareren (tot 1 januari 2013 konden instellingen deze kosten voor 75% terugkrijgen). 

Toen het vervoer onder de Wmo per 1 januari 2015 een taak werd van de gemeenten, kwam daar een bezuiniging van ongeveer 25% van het budget bovenop. 

Opvallende wijzigingen per 1 januari 2015:

  • De vergoeding die instellingen krijgen voor het vervoer, verschilt per gemeente. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen zelf het vervoer te organiseren.
  • Vervoer van en naar dagbesteding is per 1 januari 2015 geen recht meer, maar een 'maatwerkvoorziening'.
  • Gemeentes kunnen een eigen bijdrage vragen voor vervoer.

 

Bronnen: